Köszöntő

Pedagogikum Központ (a továbbiakban: PK) a három érintett kar, a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar (BGGYK); a Pedagógiai és Pszichológiai Kar (PPK); és a Tanító- és Óvóképző Kar (TÓK) azonos vagy szorosan kapcsolódó szakmai céljai megvalósulásának szervezeti előfeltételei megteremtésére és az ezzel összefüggő tevékenységének ellátására létrehozott közös, önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott hálózatos elv szerint működő funkcionális szervezeti egység, melynek feladata a három érintett kar, számára hálózati jelleggel a gazdálkodási, pénzügyi, üzemeltetési feladatok ellátása, továbbá oktatásszervezési, tanulmányi és humánpolitikai adminisztratív szolgáltató tevékenységének végzése.